Навчальна дисципліна «Екологічний маркетинг» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено тим, що стандартні підходи до управління вичерпали свої резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, тому майбутнє – за екологічними технологіями. Вивчення дисципліни «Екологічний маркетинг» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування системи підходів для реалізації екологічних маркетингових цілей.