використання сучасних методів проведення теоретичного і емпіричного дослідження, методів збору даних в маркетингу, методів обробки емпіричних даних та основами математичного моделювання. Практичними результатами вивчення курсу стануть вміння визначати проблему і цілі наукового дослідження; планувати та проводити наукове дослідження; працювати з науковою літературою; проводити збір вторинних і первинних даних; проводити первинну обробку (тез, статей), есе, рефератів тощо, представлення результатів досліджень у вигляді доповідей,  презентацій, воркшопів, участі в наукових дискусіях