Селекція та насінництво польових культур передбачає формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань про сучасні технології отримання високоякісного посівного матеріалу представників основних груп рослин польової культури. Знання законодавчої та нормативної бази контролю за виробництвом та реалізацією посівного матеріалу.