Набуття професійної ідентичності є важливою частиною професійного становлення психолога. Сформована професійна ідентичність слугує надійною системою координат для реалізації як професійного, так і особистого майбутнього. Оскільки професійна ідентичність виражає концептуальне уявлення людини про своє місце у професійній спільноті, то саме її вивчення веде до підвищення ефективності діяльності майбутніх спеціалістів.