Однією із складових економіки є фондовий ринок, ринок цінних паперів, через механізм якого здійснюється мобілізація інвестиційних ресурсів з метою сприяння економічному зростанню, прискорення науково-технологічного прогресу, освоєнню нових технологій. Він сприяє акумулюванню капіталу для цих інвестицій, вкладанню їх у виробничу і соціальну сферу, в структурну перебудову. З іншого боку фондовий ринок сприяє позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, цивілізованому шляху вирішення питань, пов’язаних з регулюванням бюджетного дефіциту.
Важливість цього ринку для держави вимагає, щоб сучасні фахівці, закінчуючи вищу школу, володіли основами функціонування фондового ринку.
Дисципліна «Фондовий ринок і біржові операції» побудована так, що її тематика на достатньому змістовному рівні буде формувати у спеціалістів знання і теоретичного, і практичного плану, враховуючи сучасну законодавчу базу державного рівня, досвід нашої держави, досягнення ринково розвинутих країн в питаннях діяльності фондового ринку. Теми дисципліни доповнять базові знання для успішної фахової діяльності в сфері фінансових відносин, для розуміння проблем і перспектив розвитку фондового ринку в Україні і для можливої практичної діяльності фахівців в майбутньому на самому ринку і за допомогою ринку, вирішуючи питання формування і використання фінансових ресурсів.