Дисципліна «Історія та теорія перекладу» спрямована на формування у студентів уявлення в історичній перспективі  про складну і діалектично суперечливу природу перекладу як одного із видів професійної діяльності перекладачів, теоретичних знань та вироблення практичних навичок у процесі перекодування мовленнєвого або текстового матеріалу з вихідної мови на мову перекладу, навичок роботи з окремими  видами перекладу та навичок, які дозволяють перекладачу вдало вирішувати його професійні завдання,; проведення перекладацького аналізу тексту на всіх мовних рівнях; обґрунтування доцільності перекладацького рішення у процесі перекладу.