Дисципліна покликана ознайомити студентів з системою поглядів на особливості вербальної взаємодії мовців у ситуаціях міжкультурної комунікації, які реалізуються в перекладацькій діяльності. У наш час людство розвивається шляхом розширення взаємозв’язків та взаємозалежності різних країн, народів та їхніх культур. На часі використання новітніх способів та засобів у перекладацькій сфері. Провідним принципом міжкультурної взаємодії в умовах інтенсивних контактів між представниками різних етнічних груп є знання, розуміння та усвідомлення особливостей інших культур, їхнього впливу на комунікативний процес, уміння уникати непорозумінь та конфліктних ситуацій, окреслює шляхи подолання бар’єрів у міжмовній та міжкультурній комунікації, які забезпечують впевнене спілкування перекладача з носіями цільової культури.