Помологія передбачає формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних фахових навичок із плодівництва, що дозволяє підтримувати чистоту генотипу, створювати відповідний генофонд для виведення нових чи вдосконалення існуючих сортів.