Спрямування науково-дослідної діяльності, широке коло наукових інтересів, зростання кількості представлених результатів досліджень у галузі філологічних наук, а також зростання вимог до вищої освіти стосовно аспектів підготовки висококваліфікованих фахівців, значною мірою визначають тенденції розвитку сучасної науки та суспільства зокрема.

Вивчення курсу «Основи наукових досліджень» передбачає оволодіння студентами знаннями про організацію науково-дослідної роботи; сприяє формування та розвитку у студентів вмінь та навичок науково-дослідної діяльності.