Навчальна дисципліна «Література англомовних країн та перекладу» є теоретично-практичним курсом, який входить до циклу обов’язкових фахових дисциплін та вивчається на 3 курсі (5 семестр). Дисципліна «Література англомовних країн та перекладу» висвітлює актуальні питання історичного розвитку літературного процесу в англомовних країнах. Дисципліна пов’язана з виучуваними теоретичними дисциплінами (порівняльною лексикологією, порівняльною стилістикою, лінгвокраїнознавством, перекладознавством).