Дисципліна призначена розширити уявлення про літературний процес та навчити компетентно його аналізувати із застосування різних методологічних підходів. Проблематика курсу адаптується до відповідного дисертаційного дослідження.