Нормотворчі колізії породжують колізії в реалізації прав людини, коли зі схожих ситуацій різними суб’єктами застосування права ухвалюються протилежні рішення. Останні сприймаються свідомістю більшості як несправедливі, а дії органів державної влади – як такі, що завдають людям матеріальної і моральної шкоди, руйнують уявлення про систему захисту соціально значимих інтересів всіх і кожного, а це потенційно може дестабілізувати відносини в суспільстві та послабити авторитет держави.