Мета дисципліни - дати студентам спеціальності 193 Геодезія та землеустрій теоретичні основи в галузі державного контролю за використанням і охороною земель на сучасному етапі розвитку економічних і земельних відносин. Вивчити законодавчо-нормативну базу та основні принципи її застосування в галузі охорони земель та раціонального використання земельних ресурсів.

Завдання дисципліни - навчити майбутніх інженерів-землевпорядників у своїй виробничій, проектній і науковій роботі володіти й ефективно використовувати основні правові документи, що регламентують державний контроль за використанням та охороною земель на території України, вирішувати основні завдання щодо раціонального використання та охорони земель з урахуванням конкретних економічних умов сьогодення, організації робіт й управління земельними ресурсами (охорони земель, консервації земель, охоронного землекористування, ресурсозберігаючих технологій, природоохоронної діяльності).