Метою викладання дисципліни є практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального застосування іноземної мови. Мета курсу німецької мови як іноземної - навчити студентів, для яких німецька мова не є спеціальністю вільно володіти фаховим словниковим запасом у межах програми, застосовувати іноземну у виробничих та побутових ситуаціях, читати та перекладати тексти сучасної науково-технічної літератури, робити повідомлення про прочитане, а також спілкуватися на загальні розмовні теми.