Геодезія і землеустрій (землеустрій та кадастр)

193  Геодезія та землеустрій

Рік підготовки 4

Семестр - 8

Кредит - 4

Кількість годин - 120

Вид підсумкового контролю - залік