Здобуття студентами знань щодо різноманіття напрямків і стилів сучасної архітектури та творчості архітекторів ХХ ст. у взаємозв'язку з явищами культури, техніки, політики і соціального життя.