Навчальна дисципліна «Історична граматика української мови» розкриває процес становлення й розвитку писемного варіанта української мови ХІ – ХV ст., показує формування всіх її рівнів, у взаємозв’язку з тогочасною правописною традицією і живомовною практикою. Вона дає змогу ознайомитися з найдавнішими власними писемними традиціями, вивчити закономірності формування її фонетичної системи, лексичного складу, словотвірної структури, граматичної будови у давній писемний період, простежити відображення українських мовних рис у писемних джерелах того часу, розкрити основні тенденції, що визначили подальший розвиток української мови і сучасний її стан. Дисципліна спрямована на вивчення і засвоєння в середній школі найважливіших історичних питань, що стосуються давніх писемних традицій розвитку української мови.