Геодезія і землеустрій (землеустрій та кадастр)

193  Геодезія та землеустрій

Форма навчання - денна

Рік підготовки - 1

Семестр - 2

Кредит - 3

Кількість годин - 90 год.

Вид підсумкового контролю - іспит