Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основами теорії і практики міжнародних відносин, світової політики, зовнішньої політики,  які необхідні для формування навичок професійної роботи. Курс передбачає засвоєння студентами основних понять та проблем теорії міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії та світового політичного процесу. Дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з теорією міжнародних відносин, міжнародним правом, світовою політикою та транснаціональними відносинами.