Курс «Основна іноземна мова» є обов’язковою дисципліною у блоці професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти. Курс передбачає практичні заняття, а також самостійну роботу студентів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексичний і граматичний матеріал у межах запропонованих для вивчення тем та основи комунікативної граматики сучасної німецької мови. Дисципліна «Основна іноземна мова» забезпечує підготовку конкурентоздатного фахівця, вчителя іноземної мови, який, отримавши глибокі теоретичні та практичні знання мови, може застосовувати їх для розв’язання завдань в процесі професійної діяльності.