Передумовою для вивчення дисципліни «Будівельна фізика» є певний обсяг знаньзосновпроектування, обробних матеріалів, типології будівель і архітектурних конструкційтощо.Обов'язковим є достатній рівень знань та компетенцій з основ композиції і формотворення,атакож наявність практичних навичок у галузі курсового або реального дизайн-проектуванняоб'єктів. Студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу обов’язкової дисциплінитапідготовки її практичної/методичної стратегії. Студент може для ознайомлення запропонуватитеми для опрацювання матеріалу, пов’язаного з загальною тематикою курсу.