Основу дисципліни «Безпека програм і даних» становить вивчення основних положень та принципів побудови та використання програмних та апаратно-програмних засобів забезпечення безпеки програм та даних у комп’ютерних системах та мережах. Опанування сучасних технологій роботи із даними на рівні створення та налагодження програмного забезпечення, засвоєння та використання методів захисту даних та програмного забезпечення є необхідним компонентом підготовки кваліфікованого інженера-програміста (Software Engineer), системного архітектора (System Architect), архітектора програмного забезпечення (Software Architect).