Дисципліна «Теорія електричних кіл» вивчається в 3 семестрі, є обов’язковою і знайомить з основними поняттями електричних та магнітних кіл, методами розрахунку лінійних та нелінійних електричних кіл. Зокрема, принципами використання теорії та методів проектування електричних кіл комп’ютерних систем та їх складових, використання сучасних засобів автоматизованого проектування та моделювання електричних та магнітних кіл. Розглядаються методологічні питання особливостей розрахунку та проектування електричних схем комп’ютерних систем та сучасним станом розвитку даної галузі.