Навчальна дисципліна  має на меті здійснити огляд існуючих матеріалів, які використовуються для створення оптичних елементів, систем передавання та збереження інформації, з метою запису оптичної інформації у фотореєстраційних, телекомунікаційних та оптичних елементах і системах. Наведено лабораторні роботи, які дозволяють здобути практичні навички по вивченню властивостей матеріалів, використовуємих у поліграфії, оптичних технологіях та оптичному в’язку.