Навчальна дисципліна «Медіація як цінність» сприяє формуванню компетентностей, необхідних для розуміння студентами природи медіації як цінності, як суспільного блага та як соціальної послуги та її можливостей в практичній діяльності правника, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів, процедур та основних видів медіації; осмислення взаємозалежності та взаємозв’язку медіації і людської гідності; формування у студентів сприйняття медіації як міждисциплінарного феномену; засвоєння концептів «довіра» і «соціальне партнерство» як засадничих парадигм медіації. Вчить студентів як застосовувати ці знання у практичній діяльності юриста та медіатора.