Навчальна дисципліна  «Антикорупційна культура» - дисципліна, яка пропонується на вибір студентам та  займається вивченням та розробкою теоретичних і практичних питань протидії корупції. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички, зокрема щодо поняття, змісту та функцій антикорупційної культури,  а також сучасного стану корупції в Україні та світі, її тенденцій та факторів, що впливають на її структуру та динаміку, а також щодо системи заходів протидії корупційній злочинності та окремим її проявам; навичок самостійного комплексного аналізу стану корупції, організації і безпосередньої реалізації заходів протидії корупційним проявам.