Метою вивчення дисципліни «Будівельна кліматологія та огороджуючі конструкції» є засвоєння та вивчення основ будівельної фізики й кліматології, методів та принципів проектування містобудівельного та архітектурного середовища в сучасних умовах, відповідно до природнокліматичних факторів та фізичних явищ і процесів, пов’язаних з експлуатацією будинків та містобудівельних просторів. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з питань раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів та з питань створення комфортних умов життєдіяльності людини.