Освітній компонент "Сучасні реабілітаційні технології" призначений для  формування у майбутніх фахівців з фізичної терапії  професійно важливих  умінь та навичок  необхідних для  проведення реабілітаційних заходів із використанням сучасних технологій у фізичній терапії та новітнього обладнання, тренажерів та пристроїв, які використовуються з метою відновлення рухових функцій.