Основною базою фізичної реабілітації є кінезітерапія, яка ефективно застосовується на всіх етапах відновного лікування, надаючи суттєвий вплив, як на окремі патогенетичні ланки захворювання, так і на весь організм. Знання загальних основ кінезітерапії, механізмів її лікувальної дії, дає можливість правильно обрати засоби, форми і методи кінезітерапії з успішним їх застосуванням у складі комплексної програми реабілітації, відновлення і підтримки здоров’я.