Дисципліна «Основи класичного масажу» є вибірковою для циклу професійно-орієнтованих дисциплін циклу пофесійної підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія".