Дисципліна «Медична етика і деонтологія» є обов'язковою для циклу професійно-орієнтованих дисциплін циклу пофесійної підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія".