озброює майбутніх психологів теоретичними знаннями з психології соціально-політичних явищ. Вивчення курсу розкриває розуміння: понять, концепцій, підходів до вивчення соціально-полі­тичних подій та функціонування політичних процесів у суспільстві; влади як суспільно-політичного феномену; особистості як суб’єкта соціально-політичних відносин; місця і ролі лідерства та еліт в соціально-політичній ієрархії; соціальних зрушень і конфліктів; громадської думки та соціально-політичних технологій.