сформулювати у здобувачів вищої освіти необхідний запас теоретичних знань, що базуються на законодавстві, міжнародному досвіді становлення та розвитку органів кримінальної юстиції, узагальненні судової практики, в тому числі і практики ЄСПЛ щодо діяльності органів кримінальної юстиції; гарантій та пріоритетних напрямів подальшого розвитку органів кримінальної юстиції в Україні та приведення її інститутів до європейських та міжнародних стандартів, а також виробити навички застосування законодавства в конкретних ситуаціях згідно європейських принципів у кримінальному провадженні. Особливу актуальність ці знання набувають в сучасних умовах реформування органів кримінальної юстиції та інтеграції України в європейський простір.