Навчальна дисципліна «Географія транспорту і логістики» належить до переліку   вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр» ОП "Регіональний розвиток і просторове планування", що пропонується в рамках циклу професійної підготовки здобувачів на третьому році навчання. Вона підсилює формування у студентів професійно-орієнтованої компетентності  просторового мислення  та спрямована на засвоєння теоретичних і практичних знань про територіальні особливості формування та функціонування транспортних систем (країни та окремих регіонів) із використанням логістичних підходів.