Вивчення дисципліни Спеіальна (дошкільна) психологія полягає у полягає у теоретичній підготовці студентів до заходів, які спрямовані на попередження, профілактичні заходи та корекційну роботу з дітьми  дошкільного віку, які мають психофізичні порушення розвитку в умовах закладів дошкільної освіти різних типів та спрямування, а також у розробці, впровадженні та використанні відповідних програм і концепцій, поглибленого вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку особистості, зокрема дітей дошкільного віку.