Вивчення курсу "Спеціальна педагогіка" полягає у ознайомленні з теоретичними знаннями про особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами; формуванні у студентів знань про організацію, підходи, зміст, складові та методичне забезпечення освітнього процесу, яке спрямоване на навчання і виховання дітей  з особливими освітніми потребами в різних типах закладів, зокрема закладах дошкільної освіти.