Навчальна програма «ГІС у викладанні географії» передбачає опанування здобувачами компетентностей з основ дистанційного зондування Землі на основному рівні. Зміст програми спрямовано на формування у студентів знань з основ ДЗЗ та ГІС, опанування навичок роботи з відповідним програмним забезпеченням, його додатками та інструментами аналітики, залучення до пошукової і дослідницької роботи.