Навчальна дисципліна вивчається у другому семестрі та є вступною до циклу курсів геоінформаційного спрямування «ГІС», «ГІС у викладанні географії», «Навчальна пракика з геоінфомаційних технологій».