Метою викладання навчальної дисципліни є глибоке і всебічне суспільно-географічне вивчення території України, сформувати цілісне світобачення про свою Батьківщину, з’ясувати місце України у світовому суспільстві, проблеми та перспективи інтеграції України у світову систему міжнародних зв’язків та її участі в інтеграційних процесах.