Курс «Антропогенне ландшафтознавство» спрямований на вивчення системи понять, основних видів впливу людини на природні системи, принципів та методів наукових досліджень. У курсі розглядаються історія антропогенізації, основні порушення ландшафтів, завдані різними видами господарської діяльності. Характеризуються сучасні природно-антропогенні ландшафти. Розглядаються теоретичні основи та сучасні технології управління продукуючими, ресурсовідновлюючими та середовищеутворюючими функціями ландшафтів. Курс розширює фундаментальні знання про природно-техногенні ландшафти, приділяє увагу функціонуванню геосистем в умовах техногенного тиску.