Геофізика ландшафту – наука про фізичні властивості, процеси та просторово-часову організацію геосистем як функціонально-цілісних об’єктів. Вона вивчає напрямок та роль фізичних факторів у формуванні ландшафтної сфери Землі, енергетичну, речовинну та інформаційну сторони взаємодії компонентів геосистем, фізико-географічні фактори фотосинтезу та трансформації енергії.