Судова медицина1.jpgСудова медицина1.jpg

Судова медицинаВ результаті опанування навчальної дисципліни «Судова медицина» студенти повинні знати: поняття предмету і завдань судової медицини , її місце в системі інших юридичних суміжних наук; об’єкти, суб’єкти та форми судово-медичної ідентифікації і діагностики; існуючі сучасні можливості судово-медичної експертизи, організаційно-процесуальні основи її призначення; структуру судово-медичної служби в Україні та порядок призначення різних видів судово-медичних експертиз; використання судово-медичних знань в цілях правосуддя, в тактиці проведення окремих слідчих дій. А також студенти мають правильно ставити необхідні і обов’язкові питання судмедексперту для розв’язання слідчих завдань під час проведення судово-медичної експертизи, опанувати організаційно-процесуальні засади призначення судово-медичної екпертизи, визначати особливості проведення судово-медичної експертизи у випадках насильницької та ненасильницької смерті.