Господарське право - це одна з базових навчальних дисциплін, що викладається студентам вищих навчальних закладів. У межах даної дисципліни досліджуються суспільні відносини, що складаються у сфері економіки у процесі господарської діяльності підприємств, організацій та установ. Предмет регулювання господарського права – господарські правовідносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між іншими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Складність правового регулювання сфери господарювання зумовлена об’єктивними чинниками, а саме динамізмом та великою різноманітністю господарських відносин. Це підвищує вимоги до майбутніх фахівців-правників щодо знань основ господарського права та практичних навичок його застосування в повсякденній правозастосовній практиці, у регулюванні господарських відносин на локальному рівні – при розробці установчих та внутрішніх документів суб’єктів господарювання, господарських договорів.