Курс "Психологія риторики" є вибірковою дисципліною підготовки фахівців спеціальності «Психологія» ОПП «Соціальна психологія», яка викладається у 2 семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна спрямована на формування і розвиток риторичної компетентності майбутніх психологів, що є фундаментом професійно значущих вмінь і навичок ефективного професійного спілкування, а саме: культури мислення, мовлення, спілкування, укладання і проголошення промов, розвиток ораторських якостей майбутнього спеціаліста.  Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів із основами сучасної риторики і психологічними механізмами ефективної комунікації і переконання, набуття практичних вмінь і навичок укладання текстів промов та їх проголошення, підготовка до організації ефективного професійного спілкування