Курс “Міжнародні економічні відносини” викладається у 6-му семестрі і належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін. Ґрунтуючись на знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості обов’язкових та вибіркових компонент ОП, дозволяє систематизувати знання у напрямку розуміння форм, чинників розвитку та системи регулювання міжнародних економічних відносин, розв’язання спеціалізованих задач і практичних проблем на мікро- та макрорівні у комплексних і невизначених глобальних умовах.