Навчальна дисципліна «Корпоративні спори» покликана забезпечити у здобувачів вищої освіти систему загальних і спеціальних компетенцій через призму формування спеціальних знань, умінь та навичок щодо сутності та видів корпоративних спорів, порядку і процедури їх розгляду, захисту прав та інтересів учасників корпоративних правовідносин від порушення їх прав.