Курс “Країнознавство” викладається у 2-му семестрі і належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін. Ця міжгалузева дисципліна, спрямована на вивчення культурних, соціальних, економічних, політичних аспектів життєдіяльності суспільства на рівні окремих країн. Як вибіркова компонента ОП "Міжнародні економічні відносини", виступає додатковим елементом формування знань у сфері будівництва ефективних дипломатичних стосунків між державами, збагачує вміння аналізувати напрямки впливу національних чинників на зовнішньоекономічну політику країн та систему міжнародних економічних відносин.