Практичний курс «Друга іноземна мова (англійська) (Аспект "Практична фонетика")» має на меті розвиток мовленнєвих навичок в результаті детального розбору словесного наголосу, його особливостей та ролі у мові на основі комплексних вправ, розширення знань щодо теорії інтонації та ритмічної структури речення, передбачає оволодіння навичками інтонування речень відповідно до різних типів тонів, а також ознайомлення студентів з особливостями фонетики у різних варіантах англійської мови. 

Курс призначений для студентів 2 курсу  денної  форми навчання.