Вибіркова дисципліна яка читається в 5 семестрі для студентів спеціальності 0126 "Дошкільна освіта"