Вибіркова дисципліна яка читається в 7 семестрі для студентів спеціальності 012 "Дошкільна освіта"